Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY SUNBALTIC.PL APARTAMENTY

Polityka Prywatności Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sunbaltic.pl APARTAMENTY- Firma Invest Piotr Siewiński z siedzibą w Słupsku przy ul. Krasińskiego 1, 76-200 Słupsk, tel: 792808052, numer NIP: 8392838706, adres e- mail: biuro@inv24.pl.
2.Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) obsługa składanych zapytań i przygotowanie oferty najmu apartamentów w obiekcie Sunbaltic APARTAMENTY w Przewłoce;
b) rezerwacja apartamentów w obiekcie Sunbaltic APARTAMENTY w Przewłoce.
c) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie Sunbaltic APARTAMENTY w Przewłoce poprzez stosowanie monitoringu i systemu alarmowego;
e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie Sunbaltic APARTAMENTY w Przewłoce poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w danym apartamencie.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i przesłania oferty najmu apartamentów oraz dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przygotowanie i przesłanie oferty najmu apartamentów oraz dokonanie rezerwacji i świadczenie usługi najmu apartamentów w obiekcie Sunbaltic APARTAMENTY w Przewłoce.
5. Odbiorcami danych udostępnionych przez Panią/Pana mogą być:
a) zewnętrzne biuro rachunkowe;
b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.